AvocatOnesti..ro

Cu noi, dreptatea este de partea ta!

CABINET DE AVOCAT

BIROU DE MEDIATOR

Diana & Claudiu MARIN

Cabinet de avocat
Birou de madiator
Cabinet de avocat

Avocat Onesti - Diana si Claudiu Marin

S-a spus - si nu de putine ori - ca avocatura ar fi tot atat de veche ca si magistratura, tot atat de nobila ca si virtutea si tot atat de necesara ca si justitia. Un Cabinet de Avocat sau un avocat, într-un stat de drept, este indispensabil justiţiei şi justiţiabililor şi are sarcina de a apăra drepturile şi libertăţile acestora. El e deopotriva sfătuitorul şi apărătorul cel mai fidel al clientului său.

Misiunea unui avocat îi impune îndatoriri şi obligaţii multiple, uneori aparent contradictorii faţă de client, tribunale şi celelalte autorităţi, faţă de profesia sa şi fiecare confrate în parte.

Se poate face afirmaţia că avocatul, în calitatea sa de apărător direct şi vizibil al drepturilor clientului său, reprezintă una dintre aceste importante instituţii sociale prin care se realizează protecţia persoanei.

Rolul unui avocat ori al unui Cabinet de Avocatură este acela de a traduce într-un limbaj juridic coerent dorinţele clientului care îi încredinţează apărărea sa.

Calitatea serviciilor pe care le oferim în cadrul acestor Cabinete de Avocatură, cu demnitate, conştiinţă, confidentialitate , onoare si loialitate, are ca scop principal redefinirea poziţiei avocatului în societate, şi anume de a nu-l privi doar ca pe un simplu intermediar între părţi şi instanţă, ci ca pe o persoană cu deosebite răspunderi din punct de vedere al societăţii.

În condiţiile legii, avocatul asigură asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice, a instituţiilor şi a altor persoane juridice   ( din Onesti, sau din tara).

Competenţa profesională adecvată presupune analiza şi cercetarea atentă a împrejurărilor de fapt, a aspectelor legale ale problemelor juridice incidente la situaţia de fapt, pregatirea adecvată şi adaptarea permanentă a strategiei, tacticilor, tehnicilor şi metodelor specifice în raport de evoluţia cauzei, a dosarului sau a lucrării în care un avocat / cabinet avocatură e angajat.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn