Diana & Claudiu MARIN
CABINET DE AVOCAT
BIROU DE MEDIATOR

De ce sa alegi serviciile unui avocat-mediator?

Profesia de mediator este o profesie liberala, cu tenta juridica. Pentru a deveni mediator o persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ un numar de conditii impuse de legea care reglementeaza medierea si profesia de mediator - legea 192/2006 - privind profesia de mediator.

Astfel, poate sa devina mediator absolventul de studii superioare cu capacitate deplina de exercitiu, cu vechime in munca de cel putin 3 ani, care este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activitati si care are o buna reputatie si nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni de natura a aduce atingere prestigiului profesiei.

Cum nu toti mediatorii care au studii superioare, au absolvita o facultate de drept si avand in vedere ca profesia de mediator este o profesie cu puternice implicatii juridice este un avantaj pentru client sa apeleze la serviciile unui avocat-mediator in desfasurarea propriu-zisa a medierii

Numai un avocat poate sa studieze toate aspectele cauzei si sa redacteze un acord care sa fie in conformitate cu legea astfel incat instanta de judecata sa admita cererea de investire a acordului de mediere pentru ca acordul sa fie perfect valabil.

Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea:

Art.58
(1) Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata. De regula, acordul este redactat de catre mediator, cu exceptia situatiilor in care partile si mediatorul convin altfel

(2) Intelegerea partilor nu trebuie sa cuprinda prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice.

Ce vei alege? Medierea sau instanta de judecata?

DILEMA PERSOANELOR IN LITIGIU – “DE CE SA APELEZ LA UN MEDIATOR”?

DE CE NU? AVETI DE REZOLVAT UN LITIGIU? CARE ESTE SOLUTIA?

Ce este medierea?

Medierea reprezintă o activitate de interes public fiind o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

Care este fundamentul medierii?

Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

Cand poate interveni medierea?

Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, atat inainte cat si după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-şi soluţiona disputele prin mediere atât în afara, cât şi în cadrul procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege.

Medierea se aplica si in domeniul protectiei consumatorilor?

Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.

Sunt cazuri cand medierea nu poate fi aplicata?

Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.

Putem introduce in contracte clauze de mediere?

În orice convenţie ce priveşte drepturi asupra cărora părţile pot dispune, acestea pot introduce o clauză de mediere, a cărei validitate este independentă de validitatea contractului din care face parte.

Cui se aplica medierea?

Activitatea de mediere se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.

Cine alege mediatorul?

Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber mediatorul.

Mediatorul da solutii?

În exercitarea atribuţiilor sale, mediatorul nu are putere de decizie în privinţa conţinutului înţelegerii la care vor ajunge părţile, dar le poate îndruma să verifice legalitatea acesteia.

Cati mediatori pot participa la o mediere?

Nu exista o limitare a numarului de mediatori. Medierea se poate realiza de către unul sau mai mulţi mediatori.

Intre cate persoane poate interveni medierea?

Nu exista o limitare a numarului de parti. Medierea poate avea loc între două sau mai multe părţi.

Medierea este obligatorie?

Organele judiciare şi arbitrale, cât şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele. Medierea nu este obligatorie. Ramane la optiunea partilor aflate in conflict daca aleg ca rezolvarea sa se produca prin procedura medierii. In caz contrar solutionarea litigiului se face prin instanta de judecata.

Confidențialitate!!!

Biroul de Avocatură oferă vizitatorilor acestui website promisiunea de a le respecta confidențialitatea. Această pagină prezintă politica noastră de respect a confidențialității pe site-ul web și nu numai. Biroul de avocatură nu stocheaza sub nici o formă, informații precum numele dumneavoastră, numărul de telefon sau adresa de e-mail, decât dacă sunt oferite voluntar, de obicei când ne contactați prin e-mail, fax sau corespondență. Toată informația personală este protejată conform prevederilor legale. Aceasta înseamnă că de câte ori informația se colectează în cazul în care se colectează, veți fi informat de acest lucru, de scopul acestui lucru precum și de dreptul dumneavoastră de a accesa această informație. Informația nu este divulgată nimănui, cu excepția personalului propriu, în cazul în care, de exemplu, trebuie să vă răspundem. Acest site web conține link-uri către alte site-uri web. Nu ne asumăm sub nici un fel, nici o raspundere cu privire la conținutul sau la politica și practicile de confidențialitate ale acestor site-uri web și vă încurajăm să examinați politicile fiecărui site și să decideți cu privire la acuratețea, încrederea și corectitudinea materialelor și informației găsite.